Test Analytik/ Vývojář automatizovaných testů

automatizace
Praha
testing

Náš Technology&Delivery tým hledá posilu do svého testingu. Jsi člověk, který má rád rozmanitost, napíšeš si testovací scénáře i skripty a zároveň ti nedělá problém se podílet i na samotném testování? Tak čti dál!

CO BUDEŠ V NOTIXU DĚLAT?

 • Provádět test analýzu a navrhovat testovací scénáře.
 • Identifikovat možná rizika, odhadovat pracnost.
 • Spolupracovat na vytváření nových testů.
 • Připomínkovat funkční dokumentaci z pohledu testů.
 • Pokud bude potřeba, vyhrneš rukávy a budeš i manuálně testovat.
 • Připravovat testovací data.
 • Poctivě psát výsledky testů do Jira (Zephyr).
 • Vybírat vhodné testy a navrhovat jejich automatizaci.
 • Automatizovat vybrané testy psaním testovacích skriptů v Seleniu nebo Postmanovi.

CO BYCHOM U TEBE RÁDI VIDĚLI?

 • Zkušenosti s psaním testovacích scénářů ideálně 2 roky.
 • Nástroje JIRA a Confluence ti nedělají problém.
 • Orientaci v testovací metodice (UseCase, Test requirement, testovací scénáře, E2E proces,..).
 • Zkušenosti s připomínkováním IT analýzy z pohledu testů.
 •  Zkušenosti s automatizovanými testy.
 • Znalost Soap UI/Postman, Selenium značka ideál!
 • Ty, Excel a Word jste staří známí.
 • Bezchybnost:)

NA CO SE MŮŽEŠ V NOTIXU TĚŠIT?

 • Na super kolegy.
 • Na možnost realizovat svoje nápady.
 • Na práci, o které rozhodně nemůžeme říct, že by to byla rutina.
 • Na březnové firemní Alpy a další stmelovačky.
 • Na nekorporátní prostředí.

A my se těšíme na Tebe!

Napiš nám

  Uděluji souhlas se zpracováním výše vyplněných osobních údajů

  Osobní a citlivé údaje: Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů dávám výslovný souhlas společnosti NOTIX s.r.o., Pacovská 2104/1, 140 00, IČ 04112181(dále jen Společnost) k jejich zpracovávání, uchovávání v databázi pro moji osobu, a to na dobu nezbytně nutnou k realizaci účelu zaměstnávání. Zároveň uděluji souhlas s tím, aby mne za tímto účelem Společnost kontaktovala. Souhlasem prohlašuji, že jsem byl/a Společností informován/a o svých právech, zejména o: účelu zpracování mých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právu žádat Společnost o informace o zpracování osobních údajů, o právu přístupu k osobním údajům, o právu vznést námitku proti zpracování, o právu žádat Společnost o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci mých osobních údajů, o právu na přenositelnost osobních údajů, o právu na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a svého práva kdykoliv tento souhlas odvolat, a to elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti a skutečnosti, že odvolání mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě mého souhlasu před jeho odvoláním.


  NENÍ TO TA PRAVÁ?