Virtuální prohlídka

Kde nás najdete

KONTAKT

+420 775 234 746
hr@notix.cz
www.notix.cz

ADRESA

NOTIX s.r.o.,
Pacovská 2104/1,
140 00 Praha 4

KONTAKT

+420 775 234 746
hr@notix.cz
www.notix.cz

ADRESA

NOTIX s.r.o.,
Pacovská 2104/1,
140 00 Praha 4

#NOTIXTODELAJINAK

Napiš nám

Nenašli jste TU pravou pozici? Popište nám ji a třeba to klapne.

  max. 3MB

  Uděluji souhlas se zpracováním výše vyplněných osobních údajů

  Osobní a citlivé údaje: Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů dávám výslovný souhlas společnosti NOTIX s.r.o., Pacovská 2104/1, 140 00, IČ 04112181(dále jen Společnost) k jejich zpracovávání, uchovávání v databázi pro moji osobu, a to na dobu nezbytně nutnou k realizaci účelu zaměstnávání. Zároveň uděluji souhlas s tím, aby mne za tímto účelem Společnost kontaktovala. Souhlasem prohlašuji, že jsem byl/a Společností informován/a o svých právech, zejména o: účelu zpracování mých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právu žádat Společnost o informace o zpracování osobních údajů, o právu přístupu k osobním údajům, o právu vznést námitku proti zpracování, o právu žádat Společnost o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci mých osobních údajů, o právu na přenositelnost osobních údajů, o právu na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a svého práva kdykoliv tento souhlas odvolat, a to elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti a skutečnosti, že odvolání mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě mého souhlasu před jeho odvoláním.

  HP logo notix-svg

  NOTIX s.r.o.,
  Pacovská 2104/1,
  140 00 Praha 4

  +420 775 234 746
  hr@notix.cz
  www.notix.cz

  IČ: 04112181
  DIČ: CZ04112181

  Společnost je registrovaná
  u Městského soudu v Praze
  oddíl C, číslo vložky 242575