Teamleader pro posílení kompetence Elastic

Big Data
elastic
teamleader

Náš Big Data tým v NOTIXu aktuálně hledá Teamleadera!
Kromě skvělých kolegů tě čeká práce na zajímavých projektech v oblasti big data, log managementu, auditování a odhalování bezpečnostních rizik. Jsme jedním z mála partnerů Elasticu v ČR a máme přístup k nejzajímavějším materiálům a projektům.
Pokud se chceš podílet na realizaci řešení založených na technologiích kolem Elastic Stacku a nebojíš se ani konzulace se zákazníkem – tvé místo je možná právě u nás!

KOHO HLEDÁME?

 • Kolegu, kterého zajímají technologie, a kromě vedení části týmu se bude podílet i na dodávkách řešení klientům.
 • Člověka, který nemá problém se technicky pobavit se zákazníkem a zvládne pojmout specifika aplikační ZOO velkých zákazníků.
 • Tahouna, který bude rozvíjet svůj tým a jeho kompetence a bude své kolegy podporovat v lidské i odborné rovině.

CO BYCHOM U TEBE RÁDI VIDĚLI?

 • Schopnost konzultovat problém a navrhnout řešení šité na míru prostředí zákazníka, a to jak slovem, tak písmem/obrázkem.
 • Znalost Linuxu a ideálně alespoň základní znalost technologií kolem Elastic Stacku.
 • Znalosti integrace ve smyslu přenosu dat z aplikací do Elastic-u.
 • Chuť pustit se do něčeho nového naplno!

CO TĚ ČEKÁ?

 • Řízení části týmu a zastřešení dodávek na platformě Elastic.
 • Komunikace & konzultace s vedením společnosti.
 • Komunikace se zákazníky na odborné úrovni.
 • Realizace rozvojových témat v oblasti BigData.
 • Komunikace s kolegy ze společnosti Elastic.
 • Spousta zajímavé práce!

Napiš nám

  Uděluji souhlas se zpracováním výše vyplněných osobních údajů

  Osobní a citlivé údaje: Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů dávám výslovný souhlas společnosti NOTIX s.r.o., Pacovská 2104/1, 140 00, IČ 04112181(dále jen Společnost) k jejich zpracovávání, uchovávání v databázi pro moji osobu, a to na dobu nezbytně nutnou k realizaci účelu zaměstnávání. Zároveň uděluji souhlas s tím, aby mne za tímto účelem Společnost kontaktovala. Souhlasem prohlašuji, že jsem byl/a Společností informován/a o svých právech, zejména o: účelu zpracování mých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právu žádat Společnost o informace o zpracování osobních údajů, o právu přístupu k osobním údajům, o právu vznést námitku proti zpracování, o právu žádat Společnost o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci mých osobních údajů, o právu na přenositelnost osobních údajů, o právu na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a svého práva kdykoliv tento souhlas odvolat, a to elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti a skutečnosti, že odvolání mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě mého souhlasu před jeho odvoláním.


  NENÍ TO TA PRAVÁ?