System Engineer (Linuxák)

Linux
Praha
System Engineer

Máš chuť se stát součástí rozsáhlého IT v bankovním sektoru, poznat a naučit se procesy? Přidej se do týmu zkušených a pohodových lidí, objev kouzlo zákulisních firemních procesů.

KOHO HLEDÁME?

 • Kolegu, který bude pracovat společně s týmem, přebírat vstupy, předávat výstupy a spravovat a podporovat linuxové servery.
 • Člověka, který bude mít na starost monitoring systémů, analýzu a optimalizaci serverového prostředí.
 • Někoho, kto má chuť se učit se od seniornějších kolegů.

CO BYCHOM U TEBE RÁDI VIDĚLI?

 • Linux (RHEL), Windows Server (víš, co je to příkazový řádek apod:-)).
 • Základy databází (Oracle či PostgreSQL).
 • Skriptování, které ti zjednoduší život.
 • Aplikační servery (Oracle Weblogic, JBoss, …),nebo bys o nich měl aspoň slyšet.
 • Základy testování aplikací.

NA CO SE MŮŽEŠ V NOTIXU TĚŠIT?

 • Na super kolegy.
 • Na možnost realizovat svoje nápady.
 • Na práci, o které rozhodně nemůžeme říct, že by to byla rutina.
 • Na nekorporátní prostředí.

A my se těšíme na TEBE!

Napiš nám

  Uděluji souhlas se zpracováním výše vyplněných osobních údajů

  Osobní a citlivé údaje: Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů dávám výslovný souhlas společnosti NOTIX s.r.o., Pacovská 2104/1, 140 00, IČ 04112181(dále jen Společnost) k jejich zpracovávání, uchovávání v databázi pro moji osobu, a to na dobu nezbytně nutnou k realizaci účelu zaměstnávání. Zároveň uděluji souhlas s tím, aby mne za tímto účelem Společnost kontaktovala. Souhlasem prohlašuji, že jsem byl/a Společností informován/a o svých právech, zejména o: účelu zpracování mých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právu žádat Společnost o informace o zpracování osobních údajů, o právu přístupu k osobním údajům, o právu vznést námitku proti zpracování, o právu žádat Společnost o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci mých osobních údajů, o právu na přenositelnost osobních údajů, o právu na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a svého práva kdykoliv tento souhlas odvolat, a to elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti a skutečnosti, že odvolání mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě mého souhlasu před jeho odvoláním.

  NENÍ TO TA PRAVÁ?