Devops Engineer

devops
PowerFLOW
Praha

NOTIX interní tým Business Solutions, který vyvíjí náš produkt Paperless HR, hledá DevOpsáka!

CO BUDEŠ V NOTIXU DĚLAT?

Pracovat na moderních technologiích pro provoz cloudových řešení a spolupracovat s vývojovým týmem na automatizaci práce a hladkém provozu aplikací.

CO BYS MĚL UMĚT NEBO MÍT?

 • Znát princip kontejnerizace a umět si vytvořit vlastní Docker image.
 • Zkušenosti s libovolným CI/CD nástrojem ( ideálně Jenkins ).
 • Pracovat s Git.
 • Administraci Linuxu alespoň na základní úrovni ( CentOS/Debian ).
 • Skriptovat v BASHi a alespoň v jednom ze skriptovacích jazyků (Python, Groovy, Go, Ruby …).
 • Chuť se naučit cokoliv z výše zmíněného a mnoho dalších věcí:-)

S ČÍM SE U NÁS SETKÁŠ?

 • Provoz aplikací na Kubernetes / Openshift / Docker-compose.
 • Deployment pomocí Helm chartů a ArgoCD.
 • Cloudová infrastruktura řízená Openstackem.
 • Ansible.
 • Repository Nexus a Harbor.
 • Moderní Javascript/JAVA technologie.
 • Základní administrace PostgreSQL, MongoDB.

NA CO SE MŮŽEŠ V NOTIXU TĚŠIT?

 • Na super kolegy.
 • Na možnost částečné práce z HomeOffice (v kanceláři se rádi potkáváme alespoň 2 dny v týdnu 🙂)
 • Dovolenou navíc za odpracované roky ve firmě, sick-days.
 • Kafeterii – fitko, sauna, nebo co si z nabídky vybereš. 
 • Zajímavé firemní akce :-).

A my se těšíme na Tebe!

Napiš nám

  Uděluji souhlas se zpracováním výše vyplněných osobních údajů

  Osobní a citlivé údaje: Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů dávám výslovný souhlas společnosti NOTIX s.r.o., Pacovská 2104/1, 140 00, IČ 04112181(dále jen Společnost) k jejich zpracovávání, uchovávání v databázi pro moji osobu, a to na dobu nezbytně nutnou k realizaci účelu zaměstnávání. Zároveň uděluji souhlas s tím, aby mne za tímto účelem Společnost kontaktovala. Souhlasem prohlašuji, že jsem byl/a Společností informován/a o svých právech, zejména o: účelu zpracování mých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právu žádat Společnost o informace o zpracování osobních údajů, o právu přístupu k osobním údajům, o právu vznést námitku proti zpracování, o právu žádat Společnost o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci mých osobních údajů, o právu na přenositelnost osobních údajů, o právu na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a svého práva kdykoliv tento souhlas odvolat, a to elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti a skutečnosti, že odvolání mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě mého souhlasu před jeho odvoláním.

  NENÍ TO TA PRAVÁ?