C# Developer pro systém 3D měření

3D
C#
Developer
Full Time

Je ti blízká práce s 3D, matematika, algoritmy a programuješ v C#?
Chtěl bys pracovat pro firmu, která patří do světové špičky v oboru měřicího a analytikého softwaru pro systémy 3D měření?
Jo? Tak čti dál!

CO BUDEŠ DĚLAT?

 • Podílet se na vývoji a rozvoji ovládacího rozhraní a grafických knihoven.
 • Designový návrh a realizaci UI s využitím XAML, WPF, UWP
 • Připravovat technický design a specifikace pro nové moduly a nové verze.
 • Podporovat mladší kolegy při vývoji a při testech.
 • Využívat agilní SCRUM metodiku.
 • Občas si můžeš pohrát s robotem 🙂

CO BY TĚ ČEKALO?

Patřil bys do menšího týmu fajn lidí, kde budeš mít možnost uplatnit své zkušenosti a pracovat na vývoji touch i non-touch front-endu pro obsluhu 3D měřicích přístrojů. Když o to budeš stát, můžeš cestovat a pracovat i na mezinárodních projektech.

JAKÝ BY MĚL BÝT TVŮJ PROFIL?

 • Baví tě matematika, práce s modelováním objektů a 3D.
 • Máš základní zkušenost s programováním nebo návrhem 3D objektů.
 • Výhodou je znalost programovacího jazyka C# (WPF, XAML).
 • Umíš anglicky na komunikativní úrovni.

NA CO SE MŮŽEŠ TĚŠIT?

 • Na super kolegy.
 • Na možnost realizovat svoje nápady.
 • Na nekorporátní prostředí.

A my se těšíme na TEBE!

Napiš nám

  Uděluji souhlas se zpracováním výše vyplněných osobních údajů

  Osobní a citlivé údaje: Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů dávám výslovný souhlas společnosti NOTIX s.r.o., Pacovská 2104/1, 140 00, IČ 04112181(dále jen Společnost) k jejich zpracovávání, uchovávání v databázi pro moji osobu, a to na dobu nezbytně nutnou k realizaci účelu zaměstnávání. Zároveň uděluji souhlas s tím, aby mne za tímto účelem Společnost kontaktovala. Souhlasem prohlašuji, že jsem byl/a Společností informován/a o svých právech, zejména o: účelu zpracování mých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právu žádat Společnost o informace o zpracování osobních údajů, o právu přístupu k osobním údajům, o právu vznést námitku proti zpracování, o právu žádat Společnost o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci mých osobních údajů, o právu na přenositelnost osobních údajů, o právu na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a svého práva kdykoliv tento souhlas odvolat, a to elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti a skutečnosti, že odvolání mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě mého souhlasu před jeho odvoláním.

  NENÍ TO TA PRAVÁ?