Projektový manažer

PowerFLOW
Praha
Project Manager

Máš v malíku řízení projektů, dodržení termínů je pro tebe samozřejmostí a kopeš za svůj tým první ligu? Zajímá tě svět digitalizace a paperless projeků?
Tak čti dál, protože přesně takového projekťáka k nám do NOTIXu hledáme!

KOHO HLEDÁME?

 • Zkušeného projekťáka, který bude řídit dodávky našeho produktu PowerFLOW u nových klientů.
 • Zodpovědného kolegu, který bude dohlížet na realizaci svěřených projektů a zakázek a taky udžovat a rozvíjet vztahy se zákazníky.
 • Někoho, kto umí řešit problémy s chladnou hlavou.

CO BYCHOM U TEBE RÁDI VIDĚLI?

 • Full-time nasazení.
 • Znalost projektových postupů a nástrojů.
 • Zkušenost s digitalizačními/paperless projekty.
 • Empatii k potřebám svěřeného týmu.
 • Odvahu promluvit anglicky, pokud to bude třeba.

NA CO SE MŮŽEŠ V NOTIXU TĚŠIT?

 • Na super kolegy.
 • Na možnost realizovat svoje nápady.
 • Na práci, o které rozhodně nemůžeme říct, že by to byla rutina.
 • Na březnové firemní Alpy a další stmelovačky.
 • Na nekorporátní prostředí.

A my se těšíme na TEBE!

Napiš nám

  Uděluji souhlas se zpracováním výše vyplněných osobních údajů

  Osobní a citlivé údaje: Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů dávám výslovný souhlas společnosti NOTIX s.r.o., Pacovská 2104/1, 140 00, IČ 04112181(dále jen Společnost) k jejich zpracovávání, uchovávání v databázi pro moji osobu, a to na dobu nezbytně nutnou k realizaci účelu zaměstnávání. Zároveň uděluji souhlas s tím, aby mne za tímto účelem Společnost kontaktovala. Souhlasem prohlašuji, že jsem byl/a Společností informován/a o svých právech, zejména o: účelu zpracování mých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právu žádat Společnost o informace o zpracování osobních údajů, o právu přístupu k osobním údajům, o právu vznést námitku proti zpracování, o právu žádat Společnost o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci mých osobních údajů, o právu na přenositelnost osobních údajů, o právu na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a svého práva kdykoliv tento souhlas odvolat, a to elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti a skutečnosti, že odvolání mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě mého souhlasu před jeho odvoláním.


  NENÍ TO TA PRAVÁ?