IT Recruiter – interní HR

it recruiter
nábor

Do NOTIX HR týmu hledáme posilu, která se bude primárně věnovat recruitmentu, ale zapojí se i do jiných aktivit v rámci HR, back office nebo marketingu.

CO BUDEŠ DĚLAT?

 • Recruitment IT pozic (JAVA, Angular, JAVA, Linux, JAVA, testing, JAVA, analýza, JAVA apod.).
 • Další odrážky vymyslíme společně při pohovoru podle tvých zkušeností a chuti vyzkoušet něco nového.

CO BYCHOM U TEBE RÁDI VIDĚLI?

 • Nějaký rok v IT náboru máš za sebou a stále tě baví.
 • Orientuješ se v základních IT pojmech.
 • Máš LinkedIn profil, ze kterého oči přecházejí:-)
 • Dotahuješ věci do konce.
 • Stále hledáš nové cesty, jak svou práci posouvat dál.
 • Nebojíš se poradit s kolegy, když tápeš.
 • Za NOTIX a svoje kolegy kopeš první ligu.

Pokud nemáš všechny odrážky odškrtnuté, ale chceš se posouvat, můžeme na nich společně zapracovat. 🙂

NA CO SE MŮŽEŠ V NOTIXU TĚŠIT?

 • Na super kolegy.
 • Na možnost realizovat svoje nápady.
 • Na práci, o které nemůžeme rozhodně říct, že by to byla rutina.
 • Na březnové firemní Alpy a další stmelovačky.
 • Na nekorporátní prostředí.

A my se těšíme na TEBE!

Napiš nám

  Uděluji souhlas se zpracováním výše vyplněných osobních údajů

  Osobní a citlivé údaje: Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů dávám výslovný souhlas společnosti NOTIX s.r.o., Pacovská 2104/1, 140 00, IČ 04112181(dále jen Společnost) k jejich zpracovávání, uchovávání v databázi pro moji osobu, a to na dobu nezbytně nutnou k realizaci účelu zaměstnávání. Zároveň uděluji souhlas s tím, aby mne za tímto účelem Společnost kontaktovala. Souhlasem prohlašuji, že jsem byl/a Společností informován/a o svých právech, zejména o: účelu zpracování mých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právu žádat Společnost o informace o zpracování osobních údajů, o právu přístupu k osobním údajům, o právu vznést námitku proti zpracování, o právu žádat Společnost o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci mých osobních údajů, o právu na přenositelnost osobních údajů, o právu na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a svého práva kdykoliv tento souhlas odvolat, a to elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti a skutečnosti, že odvolání mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě mého souhlasu před jeho odvoláním.


  NENÍ TO TA PRAVÁ?