IT Recruiter – interní HR

it recruiter
nábor

Do HR týmu v NOTIXu hledáme posilu v podobě zkušeného IT Recruitera/-ky!
Kromě náboru tě u nás čekají další aktivity spojené s HR (jako HR marketing či účast na VŠ veletrzích). V NOTIXu jsme hrdí na to, že nejsme korporát – nemáme rádi zbytečné procesy, naším cílem je nabízet klientům přidanou hodnotu a snažíme se budovat takovou firemní kulturu, ve které se nám všem spolu dobře pracuje.

CO TĚ ČEKÁ?

Odpovědnost za proces náboru od A do Z.

Od doladění detailů pozice s hiring managerem, tvorby a úpravy JD až po samotnou inzerci.
Spolupráce s hiring manažery je u nás skvělá – vždy jsou po ruce a aktivně se podílejí na náboru.
Tvojí prací také bude aktivní oslovování kandidátů, jejich prescreening a plánování pohovorů. Účast na pohovorech je samozřejmostí (spolu s tebou tam vždy bude někdo z kolegů, kteří pokryjí technickou část pohovoru).
No a nesmí chybět ta nejpříjemnější část práce jako jsou pracovní nabídky a sjednání detailů nástupu. 🙂

CO BYCHOM U TEBE RÁDI VIDĚLI?

 • Předchozí zkušenost s IT náborem
 • Orientaci v základních IT pojmech
 • Zkušenost s aktivním oslovováním kandidátů
 • Samostatnost a schopnost dotahovat věci do konce
 • Chuť posouvat se dál
 • Ochotu pracovat v týmu a poradit se, když je potřeba 😊

NA CO SE MŮŽEŠ V NOTIXU TĚŠIT?

 • Na super kolegy
 • Na možnost realizovat své nápady
 • Na množství firemních akcí
 • Na nekorporátní prostředí
  … a spousty dalších benefitů (Multisport karta, Sick days, věrnostní dovolená, HomeOffice)

A my se těšíme na TEBE!

Napiš nám

  Uděluji souhlas se zpracováním výše vyplněných osobních údajů

  Osobní a citlivé údaje: Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů dávám výslovný souhlas společnosti NOTIX s.r.o., Pacovská 2104/1, 140 00, IČ 04112181(dále jen Společnost) k jejich zpracovávání, uchovávání v databázi pro moji osobu, a to na dobu nezbytně nutnou k realizaci účelu zaměstnávání. Zároveň uděluji souhlas s tím, aby mne za tímto účelem Společnost kontaktovala. Souhlasem prohlašuji, že jsem byl/a Společností informován/a o svých právech, zejména o: účelu zpracování mých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právu žádat Společnost o informace o zpracování osobních údajů, o právu přístupu k osobním údajům, o právu vznést námitku proti zpracování, o právu žádat Společnost o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci mých osobních údajů, o právu na přenositelnost osobních údajů, o právu na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a svého práva kdykoliv tento souhlas odvolat, a to elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti a skutečnosti, že odvolání mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě mého souhlasu před jeho odvoláním.


  NENÍ TO TA PRAVÁ?