HR Specialista

HR
recruitment

Zajímá tě co všechno obnáší nábor nového zaměstnance, jak se tvoří HR procesy a buduje značka firmy?
To vše (a spoustu dalšího) máš nyní možnost se naučit - v našem HR týmu v NOTIXu máme místo pro nadšeného HR Specialistu/-tku!

CO VŠECHNO BUDEŠ V NOTIXu DĚLAT?

 • Podílet se na budování značky a firemní kultury
 • Odpovídat za komunikaci se středními a vysokými školami v souvislosti s účastí firmy na různých veletrzích, zároveň i za komunikaci s úřadem práce
 • Spolupodílet se na organizaci firemních akcí a aktivit
 • Pomáhat při onboardingu a offboardingu zaměstnanců
 • Pracovat na různých projektech z oblasti HR (podle toho, co tě bude nejvíce zajímat 😊)
 • Odpovídat za aktualizaci CVček našich kolegů
 • Spravovat náš interní náborový systém
 • Spolupracovat s manažery a teamleadery jednotlivých oddělení
 • Pomáhat při tvorbě a vylepšování firemních procesů
 • Sledovat trendy z oblasti HR a náboru
 • Podílet se na procesu náboru

CO BYCHOM U TEBE RÁDI VIDĚLI?

 • Zájem o HR, marketing a svět IT 😊
 • Chuť ponořit se do oblasti pracovněprávní dokumentace (zákoník práce, atd.)
 • Schopnost dotahovat věci do konce
 • Komunikativnost a odvahu pouštět se do nových výzev

NA CO SE MŮŽEŠ V NOTIXU TĚŠIT?

 • Na super kolegy.
 • Na možnost realizovat svoje nápady.
 • Na práci, o které nemůžeme rozhodně říct, že by to byla rutina.
 • Na březnové firemní Alpy a další stmelovačky.
 • Na nekorporátní prostředí.

A my se těšíme na TEBE!

Napiš nám

  Uděluji souhlas se zpracováním výše vyplněných osobních údajů

  Osobní a citlivé údaje: Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů dávám výslovný souhlas společnosti NOTIX s.r.o., Pacovská 2104/1, 140 00, IČ 04112181(dále jen Společnost) k jejich zpracovávání, uchovávání v databázi pro moji osobu, a to na dobu nezbytně nutnou k realizaci účelu zaměstnávání. Zároveň uděluji souhlas s tím, aby mne za tímto účelem Společnost kontaktovala. Souhlasem prohlašuji, že jsem byl/a Společností informován/a o svých právech, zejména o: účelu zpracování mých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právu žádat Společnost o informace o zpracování osobních údajů, o právu přístupu k osobním údajům, o právu vznést námitku proti zpracování, o právu žádat Společnost o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci mých osobních údajů, o právu na přenositelnost osobních údajů, o právu na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a svého práva kdykoliv tento souhlas odvolat, a to elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti a skutečnosti, že odvolání mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě mého souhlasu před jeho odvoláním.


  NENÍ TO TA PRAVÁ?