FE Angular Developer

angular
Frontend developer
Full Time
Praha

Máš chuť podílet se na vývoji platformy, díky které mohou naši klienti změnit své prostředí na paperless office? Zajímají tě technologie kolem biometrického a elektronického podpisu a digitální správa BPMN workflow?

Do našeho produktového týmu PowerFLOW, který pomáhá firmám převést jejich stávající agendy do elektronické podoby, hledáme posilu v podobě Angular developera.

NA ČEM BUDEŠ V NOTIXU PRACOVAT?

 • Rozvoj našeho vlastního produktu po stránce architektury a funkčností.
 • Spolupráce na dodávkách projektů ke klientům.
 • Podpora a rozvoj už dodaných projektů.
 • Podepisování dokumentů pomocí certifikátů a rozšíření o další podepisovací metody.
 • Implementace state managementu do front-end aplikací.
 • Přístupnost našich front-end aplikací a zdokonalení performance.

…..a mnoho dalšího.

CO BYS MĚL ZNÁT?

 • ES6 + TypeScript
 • Angular 13+
 • Angular CLI
 • Material Design pro Angular
 • State management pomocí NGRX knihovny
 • RESTful API principy (Swagger)
 • HTML5, CSS3 (SASS)
 • GIT, Bitbucket
 • Chuť se seznamovat s novými technologiemi.
 • Komunikativnost a koordinační vlohy.

CO SE TI BUDE HODIT?

 • NPM + NodeJS
 • NX Dev Tools
 • Znalost tvorby dynamických formulářů ve Form.io
 • BPMN.io
 • Docker, Jenkins, Linux

NA CO SE MŮŽEŠ V NOTIXU TĚŠIT?

 • Na super kolegy.
 • Na možnost částečné práce z HomeOffice (v kanceláři se rádi potkáváme alespoň 2 dny v týdnu 🙂)
 • Na možnost realizovat svoje nápady.
 • Na práci, o které rozhodně nemůžeme říct, že by to byla rutina.
 • Na nekorporátní prostředí.

A my se těšíme na TEBE!

Napiš nám

  Uděluji souhlas se zpracováním výše vyplněných osobních údajů

  Osobní a citlivé údaje: Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů dávám výslovný souhlas společnosti NOTIX s.r.o., Pacovská 2104/1, 140 00, IČ 04112181(dále jen Společnost) k jejich zpracovávání, uchovávání v databázi pro moji osobu, a to na dobu nezbytně nutnou k realizaci účelu zaměstnávání. Zároveň uděluji souhlas s tím, aby mne za tímto účelem Společnost kontaktovala. Souhlasem prohlašuji, že jsem byl/a Společností informován/a o svých právech, zejména o: účelu zpracování mých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právu žádat Společnost o informace o zpracování osobních údajů, o právu přístupu k osobním údajům, o právu vznést námitku proti zpracování, o právu žádat Společnost o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci mých osobních údajů, o právu na přenositelnost osobních údajů, o právu na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a svého práva kdykoliv tento souhlas odvolat, a to elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti a skutečnosti, že odvolání mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě mého souhlasu před jeho odvoláním.


  NENÍ TO TA PRAVÁ?