Frontend Developer

angular
Frontend developer
Full Time
Praha

Náš produkt PowerFLOW už delší dobu volá po novém front-endu. A protože posloucháme, potřebujeme další ruce, které nám s tím pomůžou. Aktuálně nám napadalo pár velkých projektů, takže nudit se společně určitě nebudeme:-).

NA ČEM BUDEŠ V NOTIXU PRACOVAT?

 • Podepisování dokumentů pomocí certifikátů a rozšíření o další podepisovací metody.
 • Implementace state managementu do front-end aplikací.
 • Přístupnost našich front-end aplikací a zdokonalení performance.

….a mnoho dalšího 🙂

CO BYS MĚL ZNÁT?

 • ES6 + TypeScript
 • Angular 10+
 • Angular CLI
 • Material Design pro Angular
 • RESTful API principy (Swagger)
 • HTML5, CSS3 (SASS)
 • GIT

CO SE TI BUDE HODIT?

 • NPM + NodeJS
 • NX Dev Tools
 • Znalost tvorby dynamických formulářů ve Form.io
 • AngularJS – pár obrazovek je ještě v “jedničce”
 • Webpack, Gulp
 • Ramda
 • NGRX, NGXS
 • Docker, Jenkins, Linux

NA CO SE MŮŽEŠ V NOTIXU TĚŠIT?

 • Na super kolegy.
 • Na možnost realizovat svoje nápady.
 • Na práci, o které rozhodně nemůžeme říct, že by to byla rutina.
 • Na březnové firemní Alpy a další stmelovačky.
 • Na nekorporátní prostředí.

A my se těšíme na TEBE!

Napiš nám

  Uděluji souhlas se zpracováním výše vyplněných osobních údajů

  Osobní a citlivé údaje: Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů dávám výslovný souhlas společnosti NOTIX s.r.o., Pacovská 2104/1, 140 00, IČ 04112181(dále jen Společnost) k jejich zpracovávání, uchovávání v databázi pro moji osobu, a to na dobu nezbytně nutnou k realizaci účelu zaměstnávání. Zároveň uděluji souhlas s tím, aby mne za tímto účelem Společnost kontaktovala. Souhlasem prohlašuji, že jsem byl/a Společností informován/a o svých právech, zejména o: účelu zpracování mých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právu žádat Společnost o informace o zpracování osobních údajů, o právu přístupu k osobním údajům, o právu vznést námitku proti zpracování, o právu žádat Společnost o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci mých osobních údajů, o právu na přenositelnost osobních údajů, o právu na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a svého práva kdykoliv tento souhlas odvolat, a to elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti a skutečnosti, že odvolání mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě mého souhlasu před jeho odvoláním.


  NENÍ TO TA PRAVÁ?