Android Developer (Kotlin)

android
Developer
kotlin

Zajímají tě projekty z oblasti bankovnictví, platebních aplikací a terminálů? Láká tě možnost full-remote spolupráce a příležitost skutečně ovlivnit projekt na kterém pracuješ? Přidej se do týmu, který se věnuje vývoji nové Android platební aplikace pomocí Kotlinu.

CO TĚ ČEKÁ?

 • Práce v menším týmu, kde vládne rodinná atmosféra
 • Možnost pracovat full remote
 • Moderní technologie a dlouhodobá spolupráce

CO BUDEŠ DĚLAT?

 • Primárně se zaměřovat na vývoj Android platformy pomocí Kotlinu
 • Analyzovat stávající kód
 • Podílet se na tvorbě designu
 • Psát unit a integrační testy
 • Čeká tě práce s nástroji jako je Android Studio, Git, JIRA, Confluence

CO BUDEŠ POTŘEBOVAT?

 • Výbornou znalost programovacích jazyků Kotlin/JAVA
 • Zkušenost s Android vývojem
 • Jakákoli zkušenost s prací v oblasti platebních aplikací a terminálů je vítána

NA CO SE MŮŽEŠ TĚŠIT?

 • Skvělý tým kolegů a příjemné pracovní prostředí
 • Možnost pracovat full remote
 • Sick-days, Multisport karta a další zajímavé benefity

Napiš nám

  Uděluji souhlas se zpracováním výše vyplněných osobních údajů

  Osobní a citlivé údaje: Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů dávám výslovný souhlas společnosti NOTIX s.r.o., Pacovská 2104/1, 140 00, IČ 04112181(dále jen Společnost) k jejich zpracovávání, uchovávání v databázi pro moji osobu, a to na dobu nezbytně nutnou k realizaci účelu zaměstnávání. Zároveň uděluji souhlas s tím, aby mne za tímto účelem Společnost kontaktovala. Souhlasem prohlašuji, že jsem byl/a Společností informován/a o svých právech, zejména o: účelu zpracování mých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právu žádat Společnost o informace o zpracování osobních údajů, o právu přístupu k osobním údajům, o právu vznést námitku proti zpracování, o právu žádat Společnost o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci mých osobních údajů, o právu na přenositelnost osobních údajů, o právu na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a svého práva kdykoliv tento souhlas odvolat, a to elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti a skutečnosti, že odvolání mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě mého souhlasu před jeho odvoláním.


  NENÍ TO TA PRAVÁ?